Wandelroute Knopenlopen Reuver: Drie bekenroute

Startlocatie - Drie bekenroute
Molenweg
5953 JR
Reuver
Gehucht Ronkenstein

Wandelroute

Lengte: 7 km. De drie bekenroute voert door de beekdalen van de Reuverbeek, de Schelkensbeek en de Gaesbeek. Je komt ook door het beschermd dorpsgezicht Ronckenstein.

De drie bekenroute voert door de beekdalen van de Reuverbeek, de Schelkensbeek en de Gaesbeek. Ondergrond: verharde en onverharde wegen. De route volgt een aantal knooppunten. De route start en eindigt bij de openbare begraafplaats aan de Oude Molenweg in Reuver.

De Schelkensbeek is hiervan de belangrijkste, de andere twee monden hierin uit. Deze beken zijn terrasbeken, omdat ze door de Maas gevormde midden en laagterras doorsnijden. Waar de Schelkensbeek stroomt, is het gebied nog erg nat. Hier bloeien in het voorjaar bosanemoon, voorjaarshelmbloem en muskuskruid. Stroomopwaarts wordt de Schelkensbeek begeleid door zwarte els en zomereik. In het noordelijke deel van de route stroomt de Gaesbeek door een diep natuurlijk dal met steile wanden die ideaal zijn voor de ijsvogel. In het zuidelijk deel stroomt de Reuverbeek.

Het landschap tijdens deze wandeling wordt gekenmerkt door opvallende hoogteverschillen doordat de beken diepe dalen hebben uitgesleten in de stuifduinen, die als een lange keten op de oostoever van de Maas te vinden zijn. Deze stuifduinen zijn begroeid met grove den, berk en eik met ondergroei van: lijsterbes, hazelaar, vogelkers en braamstruweel. De hogere zandgronden zijn in gebruik door boomkwekerijen.
Ook voert de route door het beschermd dorpsgezicht Ronckenstein. Het gehucht bestaat uit een aantal 18de eeuwse gebouwen, waaronder een vroegere watermolen in vakwerkbouw.  

Eigenschappen
Route: 5-10 km.
Knooppuntenroute
Route van A naar A

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
0,77km
IJssalon